بخش ها

  عملیات

هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین 10 گیگابایتی
590,000ريال ماهانه
فضا 10گیگابایت هارد های SAS HP Enterprise

وب سرور لایت اسپید

دارای دیتابیس

ترافیک مجاز نامحدود ماهانه

تعداد ساب دامین نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

افزایش سرعت دانلود 4 الی 6 برابر نسبت به خارج از کشور

پشتیبانی 24 ساعته

مرکز داده پارس آنلاین

مشاوره قبل از خرید از طریق تیکت الزامی می باشد.


 • نامحدود
  امکانات دیگر
هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین 20 گیگابایتی
790,000ريال ماهانه
فضا 20 گیگابایت هارد های SAS HP Enterprise

وب سرور لایت اسپید

دارای دیتابیس

ترافیک مجاز نامحدود ماهانه

تعداد ساب دامین نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

افزایش سرعت دانلود 4 الی 6 برابر نسبت به خارج از کشور

پشتیبانی 24 ساعته

مرکز داده پارس آنلاین

مشاوره قبل از خرید از طریق تیکت الزامی می باشد.


 • نامحدود
  امکانات دیگر
هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین 30 گیگابایتی
980,000ريال ماهانه
فضا 30 گیگابایت هارد های SAS HP Enterprise

وب سرور لایت اسپید

دارای دیتابیس

ترافیک مجاز نامحدود ماهانه

تعداد ساب دامین نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

افزایش سرعت دانلود 4 الی 6 برابر نسبت به خارج از کشور

پشتیبانی 24 ساعته

مرکز داده پارس آنلاین

مشاوره قبل از خرید از طریق تیکت الزامی می باشد.


 • نامحدود
  امکانات دیگر
هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین 50 گیگابایتی
1,790,000ريال ماهانه
فضا 50 گیگابایت هارد های SAS HP Enterprise

وب سرور لایت اسپید

دارای دیتابیس

ترافیک مجاز نامحدود ماهانه

تعداد ساب دامین نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

افزایش سرعت دانلود 4 الی 6 برابر نسبت به خارج از کشور

پشتیبانی 24 ساعته

مرکز داده پارس آنلاین

مشاوره قبل از خرید از طریق تیکت الزامی می باشد.


 • نامحدود
  امکانات دیگر
هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین 75 گیگابایتی
2,890,000ريال ماهانه
فضا 75 گیگابایت هارد های SAS HP Enterprise

وب سرور لایت اسپید

دارای دیتابیس

ترافیک مجاز نامحدود ماهانه

تعداد ساب دامین نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

افزایش سرعت دانلود 4 الی 6 برابر نسبت به خارج از کشور

پشتیبانی 24 ساعته

مرکز داده پارس آنلاین

مشاوره قبل از خرید از طریق تیکت الزامی می باشد.


 • نامحدود
  امکانات دیگر
هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین 100 گیگابایتی
3,580,000ريال ماهانه
فضا 100 گیگابایت هارد های SAS HP Enterprise

وب سرور لایت اسپید

دارای دیتابیس

ترافیک مجاز نامحدود ماهانه

تعداد ساب دامین نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

افزایش سرعت دانلود 4 الی 6 برابر نسبت به خارج از کشور

پشتیبانی 24 ساعته

مرکز داده پارس آنلاین

مشاوره قبل از خرید از طریق تیکت الزامی می باشد.


 • نامحدود
  امکانات دیگر
هاست دانلود ایران - دایرکت ادمین 200 گیگابایتی
4,980,000ريال ماهانه
فضا ۲۰۰ گیگابایت هارد های SAS HP Enterprise

وب سرور لایت اسپید

دارای دیتابیس

ترافیک مجاز نامحدود ماهانه

تعداد ساب دامین نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین

افزایش سرعت دانلود 4 الی 6 برابر نسبت به خارج از کشور

پشتیبانی 24 ساعته

مرکز داده پارس آنلاین

مشاوره قبل از خرید از طریق تیکت الزامی می باشد.


 • نامحدود
  امکانات دیگر