بخش ها

  عملیات

سرور مجازی ایران SSD - پلن 1 گیگابایت
7,400,000ريال شش ماهه
Ram 1 GB ECC

CPU 2 Core – 2000 MHz

HDD 20 GB SSD Pro

Port 1 GB

مکان سرور ایران

ترافیک نامحدود 1 به 10

پورت شبکه 1 گیگابایت

دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

کانفیگ رایگان دارد

پشتیبانی 24 ساعته

توجه استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد


فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن


سرور مجازی ایران SSD - پلن 2 گیگابایت
1,880,000ريال ماهانه
Ram 2 GB ECC

CPU 4 Core – 2000 MHz

HDD 35 GB SSD Pro

Port 1 GB

مکان سرور ایران

ترافیک نامحدود 1 به 10

پورت شبکه 1 گیگابایت

دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

کانفیگ رایگان دارد

پشتیبانی 24 ساعته

توجه استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد


فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن


سرور مجازی ایران SSD - پلن 3 گیگابایت
2,200,000ريال ماهانه
Ram 3 GB ECC

CPU 4 Core – 3000 MHz

HDD 45GB SSD Pro

Port 1 GB

مکان سرور ایران

ترافیک نامحدود 1 به 10

پورت شبکه 1 گیگابایت

دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

کانفیگ رایگان دارد

پشتیبانی 24 ساعته

توجه استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد


فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن


سرور مجازی ایران SSD - پلن 4 گیگابایت
2,700,000ريال ماهانه
Ram 4 GB ECC

CPU 4 Core – 4000 MHz

HDD 60GB SSD Pro

Port 1 GB

مکان سرور ایران

ترافیک نامحدود 1 به 10

پورت شبکه 1 گیگابایت

دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

کانفیگ رایگان دارد

پشتیبانی 24 ساعته

توجه استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد


فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن


سرور مجازی ایران SSD - پلن 6 گیگابایت
3,050,000ريال ماهانه
Ram 6 GB ECC

CPU 6 Core – 6000 MHz

HDD 75GB SSD Pro

Port 1 GB

مکان سرور ایران

ترافیک نامحدود 1 به 10

پورت شبکه 1 گیگابایت

دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

کانفیگ رایگان دارد

پشتیبانی 24 ساعته

توجه استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد


فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن


سرور مجازی ایران SSD - پلن 8 گیگابایت
6,600,000ريال ماهانه
Ram 8 GB ECC

CPU 8 Core – 8000 MHz

HDD 90GB SSD Pro

Port 1 GB

مکان سرور ایران

ترافیک نامحدود 1 به 10

پورت شبکه 1 گیگابایت

دیتاسنتر آسیاتک / پارس آنلاین

کانفیگ رایگان دارد

پشتیبانی 24 ساعته

توجه استفاده برای گیم سرور و چت روم ممنوع می باشد


فقط ویژه میزبانی سایت و اپلیکیشن